Het is de kunst
Kunst maak ik niet, ik leg slechts schoonheid vast in de ruimste zin van het woord, tenminste dat vind ik.Ik gebruik hiervoor alle soorten
materialen die kunnen uitdrukken waarvan ik denk dat die schoonheidhet best tot zijn recht komt en waarvan ik denk wat nodig is voor dat
onderwerp. Zoals grafische vormgeving, fotografie, diverse schilderstechnieken, van stucwerken tot aquarel en van olieverven tot acryl en
van schetsen en tekeningen in pen en potlood en krijt... zelfs beelden van klei.
Ik doe dit al vele jaren, aanvankelijk schoorvoetend en zoekend, maar naarmate de tijd verstrijkt steeds beter en sinds mijn werk steeds meer
mijn beeld van die schoonheid weergeeft, vind ik dat ook anderen dat moet kunnen zien. Een grote hoeveelheid werk is gemaakt in de jaren
1997 en 1998, toen ik als afleiding bij een eerste kanker ben gaan schilderen. Toen ik weer aan het werk ging in mijn reguliere baan ben ik
blijven schilderen. In tijd doorlopend tot heden met ieder jaar een aantal nieuwe werken of ontdekkingen en uitvindingen van nieuwe
technieken. Ik bouwde zo aan een stevige basis voor de toekomst met een uitgebreide inventarisatie en oefening van allerhande technieken,
verzamelingen van ideeën en vormen. Zo maakte ik voorschetsen, aantekeningen, fotografieën, probeerde tecnnieken en deed experimenten
en zo zou ik klaar zijn voor de toekomst waarin mijn werk dat als ik met pensioen zou gaan zou uitbloemen ... beter nog, het zou een explosie
van werk moeten gaan opleveren.
Toen kwam de tweede kanker en werd mij medegedeeld dat geen uitzicht op herstel mogelijk was ... wat rest is slechts nog in een razend
tempo aan te geven wat ik wilde laten zien en in welke richting ik in de toekomst mij wilde ontwikkelen en waar ik ten slotte dacht uit te
komen... Onder tijdsdruk en ziek heb ik nog een aantal schilderstukken kunnen vervaardigen waar ik binnen de grenzen van mijn kunnen toch
tevreden over ben en waar-van ik vind dat men die moet gaan zien. In de korte spanne tijds die mij nog is gegund heb ik alles weergegeven in
een techniek waar ik snel in kon werken... geschilderd stucwerk.
Bovendien moet worden bedacht dat geen tijd resteert om nog nieuwere ideeën of technieken te ontwikkelen om de voor mij meest optimale
schoonheid vast te leggen. Mijn exposities gaan over een periode, over een soort techniek of over een thema en moeten worden geplaatst
binnen al die andere werken die in diezelfde tijd werden gemaakt. Deze periode gaat dus over de allerlaatste 'Stand van Zaken'. Perioden in
mijn leven zullen soms herkenbaar zijn en komen tot uitdrukking in de onderwerpen, de manier van interpretatie of toegepaste techniek.
Nico Berkhout